Tudnivalók a terv adaptálásához

Amennyiben az épület lakó funkcióval egyszerű eljárás keretében valósul meg, szükséges az épület ajánlati tervét az 456/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. melléklete szerint a tervezéssel érintett telekre adaptálni.

Nem szeretnénk kizárólagossá tenni a tervek helyszínre történő adaptálását, tehát amennyiben igény van rá, lehetővé tesszük, hogy az adaptálást más partnerként bevont tervező végezze el. Ugyanakkor célunk az, hogy a tervek megvalósulását, utóéletét szakmailag elkísérjük, ezért a tervet megvásárlók számára az adaptálásra igyekszünk kedvező ajánlatot adni.

Tervezéshez biztosítandó dokumentumok

Tulajdoni lap, Térképmásolat, Kéményseprő és szakhatósági egyeztetés díjai, közműnyilatkozatok a hálózat rendelkezésre állásáról. Az építtető biztosítja a földrajzi és egyéb adottságoktól függően talajmechanikai vizsgálatot és geodéziai felmérést.

Mit tartalmaz az adaptálás?

Adaptálásban szerepel a telekre az egyszeri kiszállás költsége, egy alkalommal személyes tervezői egyeztetés, az egyszerű bejelentési tervdokumentáció összeállítása, dokumentálás, ha szükséges településképi véleményezési eljárás, vagy főépítészi konzultáció, hatósági, szakhatósági egyeztetés, az ajánlati terv harmonizálása (nem áttervezése) a TELEPÜLÉSI HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT-tal és amennyiben szükséges, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelettel (rendelet a lakáscélú állami támogatásokról). Továbbá az adaptálásban szerepel az épület telken való pozícionálása, terepre illesztése, valamint az építészeti tervezési és építészeti tervezői művezetési munkákra kötött kötelező tervezői felelősségbiztosítás. Az egyszerű bejelentési tervek papír formátumú átadása 2 pld-ban, az E-napóba való feltöltés, valamint digitális adathordozón PDF/A formátumban átadás.

Az egyszerű bejelentési tervdokumentációhoz szükséges további tervrészek:

É-00, É-01

Helyszínrajz, átnézeti helyszínrajz

1:200, 2000

ÉH-00, ÉH-09

É-10

Hirdetményi helyszínrajz és hirdetményi homlokzat

Építménymagasság számítás

1:1000, 1:100

1:200

É-11

É-12

Utcai homlokzat

Kitűzési rajz

1:200

1:100

Tételes árazatlan költségvetés (építészet, statika)

Metszetek és homlokzatok módosítása a terep adottságoknak megfelelően

Az adaptálás költségei  a jogszabály által előírt tervekre (a mi ajánlatunkban, az árak bruttó árak)

Építészeti tervek: 70.000 Ft
E-napló ügyintézés: 10.000 Ft /ügymenet
Költségvetés (építészet, tartószerkezet, árazatlan): 20.000 Ft
A kiszállás óradíja 6.000 Ft
Egy alkalommal (x óra utazás és 1 óra helyszíni egyeztetés): (x+1)x6.000 Ft
Utazásra elszámolandó költség NAV szerint: 43 Ft x megtett km